Monday, 26/09/2022 - 17:31|
 • Võ Văn Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0398185657
  • Email:
   anh_c2vinhbinhct@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0972777005
  • Email:
   quyenvbctag@gmail.com