Monday, 26/09/2022 - 16:38|
 • Võ Thị Hoàng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư - Thủ Qũy
  • Điện thoại:
   0963388113
  • Email:
   hoangoanh141187@gmail.com
 • Phan Thị Bé Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y Tế
  • Điện thoại:
   0396600066
  • Email:
   nam_c2vinhbinhct@angiang.edu.vn
 • Phan Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết Bị - CNTT
  • Điện thoại:
   0354303505
  • Email:
   phlongdhag@gmail.com
 • Võ Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư Viện
  • Điện thoại:
   0379833770
  • Email:
   thuvienthcsvb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0977929388
  • Email:
   thuthao2103cat@gmail.com